SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA REJA
w REJOWCU FABRYCZNYM

KONTAKT

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 5664119

email:
sprejowiecfabr@poczta.onet.pl

 

 

NIEZBĘDNIK

strefauczniairodzica

- kalendarz roku szkolnego
- dzwonki
- plan lekcji

librus

-dziennik elektroniczny

stolowka

- opłaty
- Regulamin
 

wartozajrzec

- blog matematyczny
- linki dla ciekawskich :) 
z języka angielskiego
- blog SKO

BIP

Projekt

LOWE icon

 

Strefa ucznia i rodzica

Drodzy Rodzice!

Dyrekcja, Rada Rodziców i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym serdecznie zapraszają Państwa na zebrania, które odbędą się on-line poprzez aplikację Teams wg ustalonego harmonogramu.

Terminarz spotkań (luty 2022 r.)

KLASA

DATA

GODZINA

I A

8.02.2022 r. (wtorek)

17:00

I B

10.02.2022 r. (czwartek)

16:00

II A

7.02.2022 r. (poniedziałek)

17:00

II B

9.02.2022 r. (środa)

17:30

III A

1.03.2022 r. (wtorek)

17:00

III B

9.02.2022 r. (środa)

16:00

IV A

9.02.2022 r. (środa)

16:30

IV B

8.02.2022 r. (wtorek)

17:00

V A

8.02.2022 r. (wtorek)

16:30

V B

10.02.2022 r. (czwartek)

17:00

VI

7.02.2022 r. (poniedziałek)

16:30

VII A

9.02.2022 r. (środa)

17:00

VII B

10.02.2022 r. (czwartek)

17:30

VII C

9.02.2022 r. (środa)

17:30

VIII A

9.02.2022 r. (środa)

16:30

VIII B

7.02.2022 r. (poniedziałek)

17:00

 

7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy w

Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 1/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja z dnia 17.02.2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla pracowników Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym, dzień 7 stycznia 2022 r. ustala się dniem wolnym od pracy.

Dyrektor Szkoły 

Alicja Dorosz

 

Informuję, że 07.01.2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

W tym dniu szkoła zapewnia uczniom opiekę w godzinach 7:30-15:30.

Dyrektor Szkoły

Alicja Dorosz

 

24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w

Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

Zgodnie z treścią Zarządzenia Nr 3/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja z dnia 17.02.2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla pracowników Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym, dzień 24 grudnia 2021 r. ustala się dniem wolnym od pracy.

Dyrektor Szkoły 

Alicja Dorosz

Dzwonki

1.    8.00 - 8.45

2.    8.55 - 9.40

3.    9.50 - 10.35

4.    10.45 - 11.30 (przerwa obiadowa dla uczniów klas I-III)

5.    11.45 - 12.30 (przerwa obiadowa dla uczniów klas IV-VI)

6.    12.45 - 13.30 (przerwa obiadowa dla uczniów VII-VIII)

7.    13.45 - 14.30

8.    14.40 - 15.25

 

 

 

Plan lekcji

dostępny po zalogowaniu się na stronę dziennika elektronicznego LIBRUS (https://portal.librus.pl/rodzina).

Kontakt z nauczycielami naszej szkoły

terminy konsultacji dla uczniów i rodziców w roku szkolnym 2021-2022 dostępne: tutaj

 

Ubezpieczenie ucznia

Drodzy Rodzice! 

Informujemy, że Ci z Państwa, którzy chcieliby skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia dziecka (37,10 zł), mogą do końca października wpłacać pieniądze na podane poniżej konto.

Odbiorca: Rada Rodziców, w tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, z dopiskiem ubezpieczenie.

 PKO Bank Polski 55 1020 1563 0000 5702 0109 8565

Drodzy Państwo!
W celu ubezpieczenia dziecka należy wydrukować zgłoszenie i uzupełnić je wstawionymi w odpowiednie miejsce danymi: 
seria: EDU - A/P
numer: 098751
od 2021-09-01 do 2022-08-31
Wypełniony dokument należy dostarczyć do firmy ubezpieczeniowej, której dane znajdują się w załączniku Zgłoszenie szkody.
Pliki do pobrania: Regulamin ubezpieczenia
                          Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia
Przedstawiciel Rady Rodziców
Sylwia Bielecka
 
Uwaga!
Wpłat na ubezpieczenie i Komitet Rodzicielski należy dokonywać w dwóch oddzielnych przelewach.
Rada Rodziców

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców to organ szkolny,  który reprezentuje rodziców. Każdego roku dokonują Państwo wpłat na potrzeby uczniów wspierając rozwój ich pasji i zainteresowań. W tym roku szkolnym Rada Rodziców ustaliła minimalną kwotę wpłaty, która wynosi 30 zł.

Dzięki Państwa wsparciu jesteśmy w stanie zrobić więcej.

Odbiorca: Rada Rodziców, w tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, z dopiskiem Komitet Rodzicielski.  

Wpłat należy dokonywać na konto: PKO Bank Polski 55 1020 1563 0000 5702 0109 8565

Prosimy o kierowanie do nas wszelkich uwag, propozycji i inicjatyw, w które jako Rada Rodziców chcielibyście się Państwo zaangażować.

  

rekrutacja

 

 

 

 

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym serdecznie zapraszają Rodziców do zapisywania dzieci do szkoły.

 

Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

  1. Zgłoszenia do szkoły podstawowej z określonym obwodem.

Termin: od 28 lutego 2022 r. do 28 marca 2022 r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje z urzędu, na podstawie zgłoszenia.

Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.

Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej.

 

Termin: 29 marca 2022 r.

  1. Rekrutacja na wolne miejsce dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok 2022/2023 do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 29 marca 2022 r.

do 22 kwietnia 2022 r.

od 06 maja 2022 r.

do 10 maja 2022 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz.1082 ze zm.)

od 22 kwietnia 2022 r.

do 25 kwietnia 2022 r.

od 10 maja 2022 r.

do 13 maja 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 kwietnia 2022 r.

godz. 10:00

16 maja 2022 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

27 kwietnia 2022 r.

29 kwietnia 2022 r.

.

od 17 maja 2022 r.

do 19 maja 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc

4 maja 2022 r.

20 maja 2022 r.

 

Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego reguluje Zarządzenia Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Rejowiec Fabryczny reguluje Uchwała Nr XXXV/126/17 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej,
dla której organem prowadzącym jest Miasto Rejowiec Fabryczny.

Druki można pobrać w szkole, a także elektronicznie - link poniżej i składać w skrzynce podawczej znajdującej przy wejściu do szkoły.

Wszelkie informacje na temat zapisu dziecka do klasy I udzielane są w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym.

Tel. 82 56 64 119

 

Zgłoszenie do Szkoły Podstawowej (dzieci zamieszkałe w obwodzie)  (.pdf)

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej  (.pdf)

Oświadczenia i klauzule  (.pdf)

Oświadczenie woli  (.pdf)

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

  1. 10 listopada 2021 r.
  2. 12 listopada 2021 r.
  3. 07 stycznia 2022 r.
  4. 02 maja 2022 r.
  5. 24 maja 20222 r.
  6. 25 maja 2022 r.
  7. 26 maja 2022 r.
  8. 17 czerwca 2022 r.

(w tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze)

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

 Rozpoczęcie roku szkolnego

 01 września 2021

 Zimowa przerwa świąteczna

 23-31 grudnia 2021

 Ferie zimowe

 14-27 lutego 2022 (województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie)

 Wiosenna przerwa świąteczna

 14-19 kwietnia 2022

 Egzamin ósmoklasisty

 termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 24 czerwca 2022

 

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022

 

Dzwonki

1.    8.00 - 8.45

2.    8.55 - 9.40

3.    9.50 - 10.35

4.    10.45 - 11.30 (przerwa obiadowa dla uczniów klas I-III)

5.    11.45 - 12.30 (przerwa obiadowa dla uczniów klas IV-VI)

6.    12.45 - 13.30 (przerwa obiadowa dla uczniów VII-VIII)

7.    13.45 - 14.30

8.    14.40 - 15.25

 


Obecnie gościmy

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.