SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA REJA
w REJOWCU FABRYCZNYM

KONTAKT

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 5664119

email:
sprejowiecfabr@poczta.onet.pl

 

 

BIP

Karta projektu

 

 

Tytuł: Erasmus+ KA229 „Zwiedź moje miasto (Tour My City)”   

(wrzesień 2020 – sierpień 2022)

https://twinspace.etwinning.net/125754/home

https://www.facebook.com/TourMyCity

Nr projektu: 2020-1-PL01-KA229-082322_1

Uzyskane środki: 33 756,00 Euro

Koordynator projektu: Marek Krzywicki

Szkoły partnerskie:

Istituto Comprensivo Capitano Biagio Puglisi                   Acate                          Italy

https://www.icpuglisiacate.edu.it/

3rd Primary School of Pylaia                                             Thessaloniki               Greece

http://3dim-pylaias.thess.sch.gr/site/

Colegiul Tehnic Mihail Sturdza                                          Iasi                              Romania

http://www.gsmsis.ro

Ozel Pendik Cozum Akademi Ortaokulu                            İstanbul                      Turkey

https://instagram.com/cozumokullaripendik?igshid=1tv2fnw834dmj

zwiedz moje miasto

Opis projektu:

Projekt „TOUR MY CITY” to wspólna wizja pięciu europejskich szkół partnerskich, które głęboko wierzą, że dziedzictwo kulturowe jest dobrem wspólnym, które wymaga zwiększenia świadomości wśród współczesnych Europejczyków, jego ochrony, a przede wszystkim likwidacji uprzedzeń i stereotypów. Udział w takim projekcie pozwoli naszym uczniom i nauczycielom zapobiec nieporozumieniom i sytuacjom konfliktowym, które mogą wystąpić z powodu odmienności kulturowej. Projekt ten pogłębi wiedzę naszych uczniów, dzięki czemu będą mogli spojrzeć na własną kulturę i kulturę krajów partnerskich z innej perspektywy. Co więcej, działając w projekcie będą musieli sięgnąć do historii oraz (ponownie) odkryją swoje tradycje i zwyczaje, a jednocześnie otworzą się na kulturę i historię innych europejskich krajów. Znajomość własnych korzeni jest kluczowa dla poczucia przynależności do wspólnej europejskiej rodziny. Poprzez realizację projektu uczniowie we wszystkich szkołach partnerskich uzyskają zwiększony dostęp i pogłębioną edukację na temat dziedzictwa kulturowego wszystkich krajów partnerskich.

Cele:

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości kulturowej i międzykulturowej wśród uczestników we wszystkich szkołach partnerskich. Pozostałe cele:

- podniesienie poziomu świadomości międzykulturowej i poczucia tożsamości kulturowej uczestników

- zaangażowanie uczestników w międzynarodowe doświadczenia edukacyjne

- zwiększenie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez wykorzystanie programów komputerowych i aplikacji online do tworzenia produktów projektu

- poprawa zdolności adaptacyjnych i elastyczności uczniów

- promowanie potrzeby zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego w ciągle zmieniającym się świecie

- próby opracowania uniwersalnych metod przekazywania wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego i jego różnorodności

W ramach projektu zaplanowano pięć mobilności:

Mobilność do Polski - Krótkoterminowe szkolenie nauczycieli – czerwiec 2021

Mobilność do Włoch - Tradycyjne historie i legendy – październik 2021

Mobilność do Grecji - Tradycyjne tańce i muzyka – marzec 2022

Mobilność do Rumunii - Tradycyjne rzemiosło i sport – maj 2022

Mobilność do Turcji - Zabytki i tradycyjna kuchnia – czerwiec 2022

Współpraca szkół partnerskich powinno zaowocować pozytywnym wpływem na poprawę jakości pracy szkół, uczniów i nauczycieli. Liczymy, że wszyscy uczestnicy po zakończeniu projektu będą w dalszym ciągu wykorzystywać zdobyte doświadczenie, będą stosować poznane dobre praktyki oraz przenosić je do własnej szkoły i życia codziennego. Promując nauczanie międzykulturowe i bogactwo kultury każdego z krajów partnerskich, poprzez różnorodne działania, które stymulują kreatywność, umiejętność krytycznego myślenia, zachęcają do empatii, projekt pozwoli na opracowanie nowych metod edukacyjnych, które będą przydatne w dalszej pracy z uczniami.

Nauczyciele i zespoły zarządzające zdobędą wiedzę w zakresie zarządzania projektami Erasmus +, a partnerstwo da podstawy dla przyszłych inicjatyw współpracy między szkołami. Nie należy zapominać, że dzięki projektowi szkoły staną się jeszcze bardziej otwarte i integracyjne, zapewniając wolny dostęp do udziału w projekcie dla wszystkich uczniów. Jednym z efektów będzie lepsza komunikacja rodziców ze szkołą i ich wsparcie dla podobnych projektów edukacyjnych. W wyniku realizacji projektu wszystkie szkoły partnerskie zwiększą swoją rozpoznawalność w lokalnych społecznościach i na poziomie międzynarodowym.

Zaplanowane działania:

- Przygotowanie ankiety dotyczącej świadomości kulturowej uczniów

- Przeprowadzenie ankiety dotyczącej świadomości kulturowej uczniów

- Ogłoszenie konkursu na logo projektu

- Ogłoszenie wyników konkursu na logo projektu

- Mobilność do Polski

- Przygotowanie wspólnych formularzy ewaluacyjnych dla mobilności i działań projektowych w szkołach partnerskich

- Uczniowie przygotowują legendę lub opowieść typową dla Polski, oraz przygotowują krótkie przedstawienie na podstawie tej legendy na wyjazd do Włoch

- Konkurs plastyczny na ilustrację do legend

- Ogłoszenie wyników konkursu na ilustrację

- Mobilność do Włoch – prezentacja tradycyjnych historii i legend

- Wystawa online dla rodziców i gości (z wykorzystaniem programu Artsteps).

- Uczniowie wybierają tańce, kostiumy i piosenki na wyjazd do Grecji przy wsparciu nauczycieli

- Przeprowadzenie lekcji interdyscyplinarnych w szkołach partnerskich (kultura i historia)

- Przygotowanie krótkiego spektaklu na wyjazd do Grecji

- Mobilność do Grecji – prezentacja tradycyjnych tańców i muzyki

- Przeprowadzenie lekcji interdyscyplinarnych w szkołach partnerskich (muzyka i teatr)

- Konkurs plastyczny na rękodzieło tradycyjne

- Uczniowie wybierają tradycyjne sporty, gry, przykłady rękodzieła na wyjazd do Rumunii przy wsparciu nauczycieli

- Mobilność do Rumunii - Tradycyjne rzemiosło i sport

- Uczniowie wybierają tradycyjne przepisy kulinarne oraz słynne miejsca historyczne na wyjazd do Turcji.

- Przygotowanie cyfrowego i interaktywnego przewodnika po najsłynniejszych zabytkach w krajach partnerskich (w formie prezentacji PowerPoint)

- Przeprowadzenie lekcji interdyscyplinarnych w szkołach partnerskich (wychowanie fizyczne, technika, plastyka)

- Mobilność do Turcji - Zabytki i tradycyjna kuchnia

- Wirtualna wystawa prac uczniów dla rodziców i gości (z wykorzystaniem Artsteps).

- Przygotowanie końcowej ankiety dotyczącej świadomości kulturowej uczniów, rodziców i nauczycieli

- Przeprowadzenie ankiety w szkole i opracowanie wyników

Obecnie gościmy

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.